KILLAN VALTUUSKUNTA

Killan hallituksen ohjaavana ja tukea antavana elimenä toimii valtuuskunta. Killan syyskokous valitsee valtuuskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja enintään kaksikymmentä muuta jäsentä. Valtuuskunnan jäseneksi voidaan valita killan varsinainen jäsen tai kannattava henkilöjäsen. Valtuuskunnan toimikausi on kalenterivuosi. Valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu valtuuskunnan ja killan hallituksen yhteiseen tilaisuuteen kerran vuodessa.

VALTUUSKUNTA 2020
Puheenjohtaja Timo Leppänen Kajaani
Varapuheenjohtaja Marko Leppänen Kuopio
Jäsen Jaakko Rytty Kajaani
Jäsen Tapani Piippo Puolanka
Jäsen Seppo Möller Kajaani
Jäsen Mauno Juntunen Heinävesi
Jäsen Kari Sutinen Kajaani

©2020 Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry