KILLAN ALKUTAIVALTA

KILTAVIERAILUJA ROVAJÄRVELLE

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillan, Pohjois-Karjalan Tykistökillan ja Pohjois-Suomen Tykkimieskillan jäsenistöä Heinuvaaran muistomerkillä paljastamistilaisuuden jälkeen

"Tykit leimua lyö!"

"Ryöppy - ampukaa"

Heinuvaaran muistomerkin paljastamistilaisuudesta ja vierailuista ampumaharjoituksiin on valokuvia sisällysluettelon sivulla: - Rovajärvi-leirit

 

MUSEOTYKKIEN HUOLTORETKIÄ HÄMEENLINNAAN

Iskuryhmä museotykkien huollossa Tykistömuseolla

Museotykkien huoltoreissuista on valokuvia sisällysluettelon sivulla: - Tykistömuseo ja - Museo Militaria

 

SOTAHISTORIAN RETKIÄ

Sotahistorian retkillä liikutaan joskus myös vaikeakulkuisissa maastoissa

Sotahistorian retkistä on valokuvia sisällysluettelon sivulla: - Rukajärvi-historia 

 

SEPPELEENLASKUTILAISUUKSIA PERINNEJOUKKOJEN MUISTOMERKEILLÄ

Kiltaveljet Tapani Piippo ja Seppo Möller laskivat seppeleen perinnepatteriston muistomerkille

Killan ja Kainuun Tykistörykmentin seppeleenlaskutilaisuuksista on valokuvia sisällysluettelon sivulla: - Nurmes-perinteet 

 

KAINUUN TYKISTÖ- JA HEITTIMISTÖKILLAN LIPUNNAULAUS KAJAANIN VARUSKUNTAKERHOLLA 16.11.2012

Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja kiltaveli Arto Okkonen piti lippupuheen. Edessä killan lippu airueineen, taustalla Kainuun Tykistörykmentin lippuvartio

Lipunnaulaustilaisuuden valokuvia on sisällysluettelon sivulla: - Kajaani-juhlat

 

KILLAN KOKOUKSIA

Killan perustava kokous pidettiin tykistön päivänä 6.3.2009. Kokouksen valmisteli johtotiimi puheen-johtajanaan kapt evp Jaakko Rytty. Kokoukseen osallistui 14 perustajajäsentä.

"Paljonpa on asiaa!"

Valokuvia killan kokouksista on sisällysluettelon sivulla: - Kajaani-kokoukset

©2023 Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry