KILLAN ENSIMMÄISELTÄ VUOSIKYMMENELTÄ

KILTAVIERAILUJA ROVAJÄRVELLE

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillan, Pohjois-Karjalan Tykistökillan ja Pohjois-Suomen Tykkimieskillan jäsenistöä Heinuvaaran muistomerkillä paljastamistilaisuuden jälkeen

"Tykit leimua lyö!"

"Ryöppy - ampukaa"

Heinuvaaran muistomerkin paljastamistilaisuudesta ja vierailuista ampumaharjoituksiin on valokuvia sisällysluettelon sivulla: - Rovajärvi-leirit

 

MUSEOTYKKIEN HUOLTORETKIÄ HÄMEENLINNAAN

Iskuryhmä museotykkien huollossa Tykistömuseolla

Museotykkien huoltoreissuista on valokuvia sisällysluettelon sivulla: - Tykistömuseo ja - Museo Militaria

 

SOTAHISTORIAN RETKIÄ

Sotahistorian retkillä liikutaan joskus myös vaikeakulkuisissa maastoissa

Sotahistorian retkistä on valokuvia sisällysluettelon sivulla: - Rukajärvi-historia 

 

SEPPELEENLASKUTILAISUUKSIA PERINNEJOUKKOJEN MUISTOMERKEILLÄ

Kiltaveljet Tapani Piippo ja Seppo Möller laskivat seppeleen perinnepatteriston muistomerkille

Killan ja Kainuun Tykistörykmentin seppeleenlaskutilaisuuksista on valokuvia sisällysluettelon sivulla: - Nurmes-perinteet 

 

KAINUUN TYKISTÖ- JA HEITTIMISTÖKILLAN LIPUNNAULAUS KAJAANIN VARUSKUNTAKERHOLLA 16.11.2012

Lottaveteraanien edustaja Aune Huotari löi naulan veteraanisukupolvensa vanhimpana

 

Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja kiltaveli Arto Okkonen piti lippupuheen. Edessä killan lippu airueineen, taustalla Kainuun Tykistörykmentin lippuvartio

Lipunnaulaustilaisuuden valokuvia on sisällysluettelon sivulla: - Kajaani-juhlat

 

KILLAN KOKOUKSIA

Killan perustava kokous pidettiin tykistön päivänä 6.3.2009. Kokouksen valmisteli johtotiimi puheen-johtajanaan kapt evp Jaakko Rytty. Kokoukseen osallistui 14 perustajajäsentä.

"Paljonpa on asiaa!"

Valokuvia killan kokouksista on sisällysluettelon sivulla: - Kajaani-kokoukset

©2023 Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry