TIEDOTTEET 2019
Kilta lähettää jäsenistölleen useita tiedotteita toimintavuoden aikana joko sähköpostilla tai jäsenkirjeinä. Tiedotteet julkaistaan myös tällä sivulla.
Killan vierailu Rovajärvelle 31.5.-2.6.2019 /datafiles/userfiles/File/Asiakirjat/Vierailu Rovajärvelle kevät 2019.pdf
Kaluston huoltokurssi Museo Militariassa 6.-8.5.2019 /datafiles/userfiles/File/Asiakirjat/Museo Militaria 2019.pdf
Tapahtumakalenteri 2019 /datafiles/userfiles/File/Asiakirjat/Tapahtumakalenteri 2019 - 3.jpg
Toimintasuunnitelma 2019 /datafiles/userfiles/File/Asiakirjat/Tosu 2019.pdf

VARUSMIESTEN KILTAPALKITSEMISET

Kiltapalkitsemiset Kainuun prikaatilla kotiuttamisparaateissa ja aliupseerikurssien päätöstilaisuuksissa saapumiserittäin

©2020 Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry